Selasa, 30 April 2013

Prinsip-Prinsip Terjemahan

kawan-kawan,,,
InsyaAllah kali ini kami akan kongsikan prinsip-prinsip terjemahan.

Orang yang pertama sekali mengemukakan teori terjemahan ialah  Eitenne Dolet.
beliau telah  mengemukakan prinsip-prinsipnya yaitu:
  •  penterjemah hendaklah benar-benar memahami isi dan hasrat penulis teks asal. 
  • Penterjemah mestilah menguasai dengan baik bahasa asal dan bahasa penerima terjemahan itu.
  • Penterjemah tidak boleh menterjemah perkataan demi perkataan kerana perbuatan itu akan merosakkan makna asal teks tersebut dan menyebabkan terjemahan itu tidak indah dibaca, padahal teks asalnya mungkin sangat sedap dan mudah dibaca.
  • Penterjemah hendaklah menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang biasa digunakan di dalam bahasa penerima untuk menggantikan bentuk-bentuk bahasa asalnya.
  • Penterjemah mestilah mencipta semula kesan dan semangat keseluruhan teks asal.
Dolet juga menyatakan bahawa amat penting untuk seorang penterjemah mengetahui semangat dan tujuan pengarang asal. Selain itu, beliau juga menyeru para penterjemah supaya tidak melakukan kesilapan terjemahan harfiah. Kaedah yang terbaik adalah dengan menterjemah menggunakan gaya bahasa harian. Kaedah ini amat sesuai terjemahan untuk pembacaan orang awam. Manakala menurut beliau unsur stilistik penting hanya untuk terjemahan yang serius sahaja.

selain prinsip-prinsip terjemahan diatas ada lagi prinsip-prinsip terjemahan yang lain yaitu

Tidak megubah maksud pengarang teks asal.
 Menghasilkan terjemahan yang mudah difahami pembaca
 Menghormati tatabahasa penerima
 Menterjemah Makna Bahasa bukan menterjemah bentuk bahasa
 kesimpulannya, berpandukan kepada prinsip-prinsip ini, seorang penterjemah diharapkan dapat menghasilkan satu karya yang boleh dipercayai sebagai satu karya terjemahan, dan karya ini adalah sebuah karya yang boleh difahami serta selesa untuk dibaca.

sumber: http://ms.wikipedia.org/wiki/Penterjemahan 

by: Ramadanti idrus