Ahad, 30 Jun 2013ASPEK MAKNA IMBUHAN

:: Tujuan sahabat semua mengetahui makna dan fungsi wazan-wazan yg pelbagai dalam BA adalah supaya sahabat dapat memahami dan menterjemah perkataan atau ayat Bahasa Arab dengan tepat...

BENTUK II ( فَعَّلَ)


Memberi pengertian intensif / ekstensif ( كَسَرَ) memecahkan, menjadi ( كَسَّرّ ) menghancurleburkan (berkali-kali).


Memberi pengertian kausatif /penyebab atau menjadikan sesuatu kenyataan, Cth:  ( عَلِمَ ) (mengetahui) ,menjadi ( عَلَّمَ) mengajar atau menyebabkan seseorang mengetahui.


Menukarkan kata kerja tak transitif menjadi transitif . Contohnya: ( فَرِحَ ) (bergembira), menjadi  (فَرَّحَ) menggembirakan.
Memberi makna pernyataan atau anggapan. Misalnya: (كَذبَ  ) (berdusta ) menjadi (كذَّب ) menganggap atau menjadikan seseorang itu pendusta.

Selalu juga berbentuk namaan/denominatif. Misalnya: ( خيمة)(khemah)  menjadi (خيَّمَ ) (memasang khemah).

BENTUK III ( فَاعَلَ )Percubaan melakukan sesuatu kepada seseorang & menunjukkan hal timbal balik di antara kedua-dua belah pihak. Contohnya: ( قَتَلَه )Dia membunuhnya, menjadi  ( قَاتَلَه ) Dia mencuba membunuhnya ? Dia berkelahi dengannya.
Menunjukkan makna hal timbal balik dan menukar objek/maf`ul bih dari tak langsung menjadi langsung. Misalnya:  ( كتبَ إلى الملكِ ) Dia menukis surat kepada raja itu, menjadi (  كَاتب الملكَ ) Dia menyurati raja itu ? Dia mengirimi raja itu (sepucuk / beberapa pucuk surat).

MENUNJUKKAN BAHAWA SI PELAKU MENGGUNAKAN SESUATU KEADAAN ATAU SIFAT KP ORG LAIN & MENDTGKAN KESAN KPNYA, ATAU MEMBAWAKAN ORAG KEDUA KE DALAM SUASANA BERKENAAN. EX: ( خَشُنَ) (DIA [MENJADI/ADALAH] KASAR) MENJADI (خَاشَنَه ) DIA MELAYANNYA DGN KASAR.
Adakalanya dominatif. Ex: ( ضِعْفٌ) ganda, menjadi ( ضَاعفَ) menggandakan; ( قبلَ) sebelum, di depan, menjadi ( قَابَلَ) mengadap atau berhadapan, atau membandingkan sesuatu dgn yg lain, atau menemuramah.

BENTUK IV ( أفعل)


Memberi maksud kausatif / faktitif. Ex: (  جلس) Dia duduk, menjadi (أجلس ) menyebabkan/menjadikan seseorg duduk; ( أكل الخبزَ ) dia makan roti, menjadi (آكله الخبزَ ) dia memberikan roti itu agar dimakan). 

Deklaratif atau estimatif, spt bentuk II. Ex: ( أبخله ) dia menganggap/mendapatinya kedekut; ( أحمده ) dia mandapatinya (org/benda) patut dipuji; (أجبنه ) dia menganggap atau mendapatinya pengecut.
 
Bermaksud Denominatif. Ex:  (ثمرٌ ) buah, menjadi ( أثمرَ) berbuah; ( مطرٌ) hujan, menjadi ( أمطر) memberi/menghasilkan hujan; ( ذنبٌ) dosa, menjadi ( أذنبَ ) melakukan dosa. 

Beberapa denominatif menunjukkan makna tertentu. Bergerak ke suatu tempat. Ex: ( قدحٌ) Kedah menajdi ( أقدح) pergi ke Kedah. 

Memasuki sesuatu periode dlm satu-satu jangka masa. Ex: (صباح ) waktu pagi, menjadi (أصبح ) melakukan sesuatu/berada pada waktu subuh. 

Menjadikan benda dlm sesuatu keadaan atau sifat/mendpt sesuatu/menjadi sesuatu. Ex: (قَفْرٌ) padang/tempat luas tak terpelihara,  menjadi (أقفر ) menjadi padang. 

BENTUK V ( تَفَعَّلَ )

Menjadi Refleksif Kepada Bentuk II. Menerangkan keadaan sesuatu objek sebagai hasil/kesan daripada tindakan dlm kk bentuk II. Ex: ( كَسَّرَ) memecahkan [berkepng-keping], menjadi  (تَكَسَّرَ ) menjaci pecah [berkeping-keping].


 

BENTUK VI (تَفَاعَلَ ) 

 

 BENTUK VII (انفَعَلَ )


 
 BENTUK VIII (افتعل


Refleksif dr bentuk I. Ex: ( غسل) membasuh, menjadi ( اغتسل) membasuh seseorang/mandi.
Menunjukkan suatu fungsi yang sejalan/selari/sejajar dgn fungsi kk bentu VI, mendatangkan makna timbal balik pula. Ex: ( تشاغل) menggunakan seseorang/menjadi sibuk, menjadi ( اشتغل) menjadi sibuk/kesibukan.
 
Boleh jadi transitif dan tak transitif. Ex: (فَرَقَ ) bentuk I, transitif (memisahkan ]sesuatu]) menjadi (افترق ) tak transitif (terpisah/berpisah-pisahan).
 
 Bentuk I dan bentuk VIII mempunyai erti yang sama. Ex: ( خَطِفَ) membawa lari, merebut, merampas, menjadi ( اختطف) (makna yang sama). 
 
Boleh juga menunjukkan ragam pasif. Ex: (ربط ) mengikat, menjadi ( ارتبط) menjadi terikat/diikat.   
 
 

BENTUK IX ( افعلَّ)

Menunjukkan warna atau kecacatan jasmani. Ex: (أصفرُ) kuning, menjadi (اصفَرَّ) menjadi/berwarna kuning; (أعْوَجُ)bengkok, menjadi (اعوَجَّ ) menjadi bengkok atau berliku-liku. 
 
Tidak mempunyai ragam pasif. 
 
Kata nama terbitan bentuk ini ialah ( افعلال). Ex: ازرقاقkebiruan. 
 
Boleh digunakan utk membentu perbandingan satu-satu warna atau kecacatan. Ex: (أشدُّ خضْرَةً ) atau ( أشدُّ اخضرارا) lebih hijau.   

BENTUK X ( استفعلَ)

Mengubah makna faktitif dlm bentuk I, lalu menjadi refleksif yg disertai harapan. Ex: ( أخبَرَ) memberi khabar, menjadi استخبرَ) ) mohon/menjadi diketahui. 
 
Memberi erti permohonan atau permintaan dlm kk itu. Ex; ( حضَرَ) bentuk I – hadir, datang, menjadi ( استحضرَ) meminta seseorang datang. 
 
Menunjukkan makna kausatif. Ex: ( خرج) bentuk I – keluar, menjadi ( استخرجَ) meminta/menyuruh keluar atau mengeluarkan; mengusir.   
 
Menjadi denominatif dan dlm hal ini menggabungkan makna refleksif dan faktitif. Ex: (خليفة ) khalifah, menjadi ( استخلفَ) melantik seseorang sebagai pengganti/khalifah. 
 
Kaya dalam pengluasan makna yg pelbagai daripada akar kata yg tidak dpt dikelompokkan. Ex; ( عَمِلَ) bentuk I – berbuat; melakukan sesuatu, menjadi ( استعملَ) menggunakan.
 

SEKIAN, TERIMA KASIH...
~Semoga bermanfaat~

nukilan : Asyikin