Ahad, 30 Jun 2013


  Mari sahabat kita sama-sama cuba terjemahkan  :)

Jalan menuju Allah itu sgt panjang (sebenarnya), dan bknlah ia (menjadi sesuatu) yg penting jika kamu sampai ke penghujungnya. Tapi ( apa yg menjadi pentingnya) ialah apabila kamu mati (dlm keadaan) dirimu berada di atas jalan ini.....~
 
 
MENGAMPUNKAN itu, merupakan hadiahmu kepada orang lain. Manakala MELUPAKANNYA pula, merupakan hadiahmu untuk dirimu sendiri. :)
 
 


Anakku kesayangan ku...
Putusnya amal ku..
Kau lah harapan ku...
 
 
Aku memohon ampun Ya Allah dengan apa yang telah mata ku lihat.

Aku memohon ampun Ya Allah dengan apa yang telah telingaku dengar.

Aku memohon ampun Ya Allah dengan apa yang telah aku katakan dengan mulutku.

Aku memohon ampun Ya Allah terhadap apa yang telah tanganku sentuh.

Aku memohon ampun Ya Allah dengan ke mana saja kakiku melangkah.
 
 
Andai seorang hamba dianugerahkan rezeki berupa dunia dan seisinya, lalu si hamba mengucapkan "Alhamdulillah", maka sesungguhnya ilham kurniaan Allah kepada hamba tersebut untuk mensyukuri nikmat dengan ucapan "Alhamdulillah" itu, adalah lebih baik dan lebih agung dari anugerah keduniaan tersebut, kerana sesungguhnya kenikmatan dunia akan fana, sedang pahala mensyukuri nikmat akan berkekalan..

Seorang bijaksana ditanya,
"Kenapa langit bersih?".
Beliau tersenyum lalu menjawab,
"Kerana manusia tidak tinggal di sana".
 
syukran jazilan semua.....JANGAN LUPA HAFAL PERKATAAN BARU :)


ASPEK MAKNA IMBUHAN

:: Tujuan sahabat semua mengetahui makna dan fungsi wazan-wazan yg pelbagai dalam BA adalah supaya sahabat dapat memahami dan menterjemah perkataan atau ayat Bahasa Arab dengan tepat...

BENTUK II ( فَعَّلَ)


Memberi pengertian intensif / ekstensif ( كَسَرَ) memecahkan, menjadi ( كَسَّرّ ) menghancurleburkan (berkali-kali).


Memberi pengertian kausatif /penyebab atau menjadikan sesuatu kenyataan, Cth:  ( عَلِمَ ) (mengetahui) ,menjadi ( عَلَّمَ) mengajar atau menyebabkan seseorang mengetahui.


Menukarkan kata kerja tak transitif menjadi transitif . Contohnya: ( فَرِحَ ) (bergembira), menjadi  (فَرَّحَ) menggembirakan.
Memberi makna pernyataan atau anggapan. Misalnya: (كَذبَ  ) (berdusta ) menjadi (كذَّب ) menganggap atau menjadikan seseorang itu pendusta.

Selalu juga berbentuk namaan/denominatif. Misalnya: ( خيمة)(khemah)  menjadi (خيَّمَ ) (memasang khemah).

BENTUK III ( فَاعَلَ )Percubaan melakukan sesuatu kepada seseorang & menunjukkan hal timbal balik di antara kedua-dua belah pihak. Contohnya: ( قَتَلَه )Dia membunuhnya, menjadi  ( قَاتَلَه ) Dia mencuba membunuhnya ? Dia berkelahi dengannya.
Menunjukkan makna hal timbal balik dan menukar objek/maf`ul bih dari tak langsung menjadi langsung. Misalnya:  ( كتبَ إلى الملكِ ) Dia menukis surat kepada raja itu, menjadi (  كَاتب الملكَ ) Dia menyurati raja itu ? Dia mengirimi raja itu (sepucuk / beberapa pucuk surat).

MENUNJUKKAN BAHAWA SI PELAKU MENGGUNAKAN SESUATU KEADAAN ATAU SIFAT KP ORG LAIN & MENDTGKAN KESAN KPNYA, ATAU MEMBAWAKAN ORAG KEDUA KE DALAM SUASANA BERKENAAN. EX: ( خَشُنَ) (DIA [MENJADI/ADALAH] KASAR) MENJADI (خَاشَنَه ) DIA MELAYANNYA DGN KASAR.
Adakalanya dominatif. Ex: ( ضِعْفٌ) ganda, menjadi ( ضَاعفَ) menggandakan; ( قبلَ) sebelum, di depan, menjadi ( قَابَلَ) mengadap atau berhadapan, atau membandingkan sesuatu dgn yg lain, atau menemuramah.

BENTUK IV ( أفعل)


Memberi maksud kausatif / faktitif. Ex: (  جلس) Dia duduk, menjadi (أجلس ) menyebabkan/menjadikan seseorg duduk; ( أكل الخبزَ ) dia makan roti, menjadi (آكله الخبزَ ) dia memberikan roti itu agar dimakan). 

Deklaratif atau estimatif, spt bentuk II. Ex: ( أبخله ) dia menganggap/mendapatinya kedekut; ( أحمده ) dia mandapatinya (org/benda) patut dipuji; (أجبنه ) dia menganggap atau mendapatinya pengecut.
 
Bermaksud Denominatif. Ex:  (ثمرٌ ) buah, menjadi ( أثمرَ) berbuah; ( مطرٌ) hujan, menjadi ( أمطر) memberi/menghasilkan hujan; ( ذنبٌ) dosa, menjadi ( أذنبَ ) melakukan dosa. 

Beberapa denominatif menunjukkan makna tertentu. Bergerak ke suatu tempat. Ex: ( قدحٌ) Kedah menajdi ( أقدح) pergi ke Kedah. 

Memasuki sesuatu periode dlm satu-satu jangka masa. Ex: (صباح ) waktu pagi, menjadi (أصبح ) melakukan sesuatu/berada pada waktu subuh. 

Menjadikan benda dlm sesuatu keadaan atau sifat/mendpt sesuatu/menjadi sesuatu. Ex: (قَفْرٌ) padang/tempat luas tak terpelihara,  menjadi (أقفر ) menjadi padang. 

BENTUK V ( تَفَعَّلَ )

Menjadi Refleksif Kepada Bentuk II. Menerangkan keadaan sesuatu objek sebagai hasil/kesan daripada tindakan dlm kk bentuk II. Ex: ( كَسَّرَ) memecahkan [berkepng-keping], menjadi  (تَكَسَّرَ ) menjaci pecah [berkeping-keping].


 

BENTUK VI (تَفَاعَلَ ) 

 

 BENTUK VII (انفَعَلَ )


 
 BENTUK VIII (افتعل


Refleksif dr bentuk I. Ex: ( غسل) membasuh, menjadi ( اغتسل) membasuh seseorang/mandi.
Menunjukkan suatu fungsi yang sejalan/selari/sejajar dgn fungsi kk bentu VI, mendatangkan makna timbal balik pula. Ex: ( تشاغل) menggunakan seseorang/menjadi sibuk, menjadi ( اشتغل) menjadi sibuk/kesibukan.
 
Boleh jadi transitif dan tak transitif. Ex: (فَرَقَ ) bentuk I, transitif (memisahkan ]sesuatu]) menjadi (افترق ) tak transitif (terpisah/berpisah-pisahan).
 
 Bentuk I dan bentuk VIII mempunyai erti yang sama. Ex: ( خَطِفَ) membawa lari, merebut, merampas, menjadi ( اختطف) (makna yang sama). 
 
Boleh juga menunjukkan ragam pasif. Ex: (ربط ) mengikat, menjadi ( ارتبط) menjadi terikat/diikat.   
 
 

BENTUK IX ( افعلَّ)

Menunjukkan warna atau kecacatan jasmani. Ex: (أصفرُ) kuning, menjadi (اصفَرَّ) menjadi/berwarna kuning; (أعْوَجُ)bengkok, menjadi (اعوَجَّ ) menjadi bengkok atau berliku-liku. 
 
Tidak mempunyai ragam pasif. 
 
Kata nama terbitan bentuk ini ialah ( افعلال). Ex: ازرقاقkebiruan. 
 
Boleh digunakan utk membentu perbandingan satu-satu warna atau kecacatan. Ex: (أشدُّ خضْرَةً ) atau ( أشدُّ اخضرارا) lebih hijau.   

BENTUK X ( استفعلَ)

Mengubah makna faktitif dlm bentuk I, lalu menjadi refleksif yg disertai harapan. Ex: ( أخبَرَ) memberi khabar, menjadi استخبرَ) ) mohon/menjadi diketahui. 
 
Memberi erti permohonan atau permintaan dlm kk itu. Ex; ( حضَرَ) bentuk I – hadir, datang, menjadi ( استحضرَ) meminta seseorang datang. 
 
Menunjukkan makna kausatif. Ex: ( خرج) bentuk I – keluar, menjadi ( استخرجَ) meminta/menyuruh keluar atau mengeluarkan; mengusir.   
 
Menjadi denominatif dan dlm hal ini menggabungkan makna refleksif dan faktitif. Ex: (خليفة ) khalifah, menjadi ( استخلفَ) melantik seseorang sebagai pengganti/khalifah. 
 
Kaya dalam pengluasan makna yg pelbagai daripada akar kata yg tidak dpt dikelompokkan. Ex; ( عَمِلَ) bentuk I – berbuat; melakukan sesuatu, menjadi ( استعملَ) menggunakan.
 

SEKIAN, TERIMA KASIH...
~Semoga bermanfaat~

nukilan : Asyikin