Rabu, 5 Jun 2013

Kaedah Terjemahanيا صاحبي ...كيف حالكم جميعا...؟؟؟؟ أرجو أنكم في حال ألخير
Insyaallah kami akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua serba sedikit tentang kaedah terjemahan...
sekurang-kurangya terdapat tiga kaedah terjemahan iaitu menterjemah secara kata demi kata, harfiah dan menterjemah secara bebas.


Terjemahan kata demi kata
         Penterjemahan dibuat dengan mengikut susunan perkataan bahasa sumber tanpa menghiraukan 
perbezaan struktur bahasa, khususnya struktur ayat, bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Kaedah penterjemahan ini tidak baik kerana ia cenderung untuk melanggar tatabahasa bahasa sasaran dan mungkin lari daripada makna sebenar, biasanya ia digunakan untuk menterjemahkan kitab-kitab suci, doa, mentera, jampi, puisi-puisi tertentu dan teks-teks lain yang terkandung dalamnya kekuatan adikodrati, yang sekiranya diterjemahkan secara bebas, hikmahnya akan hilang, Mudah dilakukan,Terjemahan dapat disiapkan dengan cepat.

terjemahan secara harfiah ini pula ianya Lebih menekankan bentuk teks sumber, bukannya isi,tidak dapat difahami dengan mudah,Tunduk kepada tatabahasa bahasa sumber,Catatan kaki perlu dibuat untuk menjelaskan yang kabur dan Penterjemah belum boleh dipanggil penterjemah, sebaliknya dia adalah seorang transformer.
contoh: 

TERJEMAHAN HARFIAH
             Penterjemahan dibuat berdasarkan maksud sesuatu perkataan semata-mata tanpa menghiraukan makna perkataan itu dalam konteks budaya, pegangan agama, sudut pandangan dan fahaman politik penutur bahasa sumber. Kaedah penterjemahan ini juga tidak baik kerana ia mungkin menghasilkan terjemahan yang maknanya berbeza daripada makna sebenar. Ia juga mungkin menyinggung perasaan pembaca/khalayak bahasa sasaran. Bentuk/struktur bahasa terjemahan amat mirip dengan bentuk/struktur bahasa sasaran, Gaya terjemahan mirip dengan gaya penulisan bahasa sumber, Masih memberi penekanan pada bentuk/struktur  bahasa sumber, Hasil terjemahan kadang kala kaku dan terlalu dipaksakan,Tidak sedap dibaca.
contoh:

  Terjemahan Bebas
              Penterjemahan dilakukan tanpa terikat dengan budaya, pegangan agama, sudut pandangan dan fahaman politik pengarang asal. Ia juga tidak terikat dengan struktur frasa dan ayat bahasa sumber.
contoh terjemahan bebas:


                :nota kuliah ke empat terjemahan Arab-Melayu
Nukilan:ramadanti