Isnin, 10 Jun 2013Assalamualaikum sahabat semua.. kali ini saya ingin kongsikan serba sedikit nota ringkas mengenai KETAKSAAN DALAM PENTERJEMAHAN.. harap-harap dapatla membantu kalian memahaminya.. amin insyaAllah.. 

Kita mula dulu dengan bismillahirrahmanirrahim...

Definisi Ketaksaan
Perihal keadaan kekaburan, ketidakpastian, keraguan, kesamaran dalam penentuan makna perkataan kerana terdapat lebih daripada satu tafsiran.

Seterusnya saya akan menerangkan beberapa jenis ketaksaan..

Jenis Ketaksaan
1. Ketaksaan struktural atau gramatis
2. Ketaksaan Leksikal
3. Ketaksaan Figuratif
4. Ketaksaan yang disengajakan (deliberate)

1.Ketaksaan Struktural @ Gramatis: Sering ditemui dan sering disalah terjemah tanpa disedari oleh penterjemah. Contoh struktur dapat dilihat dalam binaan ayat/frasa berikut:
i. Dia sukakan lelaki dan wanita langsing.
ii.Isteri pakcik-pakcik
iii.Isteri-isteri pakcik

Jika dianalisis, ayat atau frasa tersebut boleh membawa dua erti:

 • a(i) Dia sukakan [lelaki] dan [wanita langsing]
 • b(i)Dia sukakan [lelaki dan wanita langsing]
 • a(ii) Isteri [pakcik-pakcik]
 • b(ii) [Isteri-isteri pakcik]
 • a(iii) Isteri-isteri [pakcik]
 • b(iii) [Isteri pakcik-pakcik]
Ketaksaan struktural juga melibatkan perubahan semantik terjadi apabila intonasi bertukar. Malah dalam hal ini, intonasilah yang menentukan fokus ayat. Contohnya:

 • I'm very happy that we haven't got children like John and Mary.
Ketaksaan struktural juga boleh timbul daripada elipsis, menyebabkan salah tanggapan makna dan kerana itu,salah terjemah. Misalnya:

 • Dia lebih sukakan anjingnya daripada isterinya.
Analisisnya:
1(a): Dia sayangkan anjingnya.
1(b): Dia sukakan isterinya
Tetapi, dia sayangkan anjingnya lebih [daripada dia sayangkan isterinya]-elipsis

2.Ketaksaan Leksikal
Ketaksaan yang terdapat pada peringkat leksikal (perkataan) dan bukan pada peringkat tatabahasa. Ketaksaan ini wujud kerana wujudnya:
 • Polisemi-hubungan kata@frasa. Mempunyai 2 makna atau lebih.
 • Etimologi-membawa maksud yang sama seperti ketua kampung/ kepala kampung.
 • Homonim-ejaan perkataan sama maksud lain. contoh:lembab=basah/ lembab=lambat
 • Konotasi-kumpulan perkataan berdasarkan kepada perasaan. contohnya: kancil=cerdik/ tikus=penakut
 • Implikasi-reaksi akan sesuatu perkara. Contohnya: nampak bas,kemudian lari.
 • Alegori-contoh: kisah kura2 & kancil menggambarkan kisah kehidupan manusia yang sombong.
 • Metafora-contohnya:Dimatanya ada api. Istia'rah.
 • Metonimi-contohnya:saya nak masak 'nasi'. sepatutnya beras./ Dari titik peluh petani, kita dapat makan nasi.
 • Homofon-Bunyi sebutan sama, ejaan lain. contohnya: 
 • Homograf-dua kata @ lebih/ ejaan sama, makna berlainan. Contohnya: talang ikan, talang pokok.
 • Paradox-berlawanan dengan apa yang ada dalam sesuatu masyarakat tersebut. Contohnya: gaji dia besar tetapi hidupnya melarat/ Rupa paras cantik, tetapi perangainya buruk.
 • Hiperbola-sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya. Jenis gaya bahasa ini sering digunakan untuk meluahkan perasaan mahupun tanggapan secara melampau. contohnya:Hatiku bagaikan dikunyah-kunyah sehingga lumat.Huraian : Menerangkan bahawa hatinya sakit dengan melampau.


apa pendapat anda? sudah kurang ketaksaan(kesamaran) mengenai topik kali ini? harapnya tidaklah samar lagi..setakat disini sahaja...kita bertemu lagi pada diskusi yang akan datang..ma'assalamah, wa illa liqa'..

nurkilan:Nurul hidayah bt abdul aziz